Judeo – Chrześcijaństwo to nie MONOTEIZM a POLITEIZM, WIELOBÓSTWO, YHWHizm cz1

Views:400|Rating:1.25|View Time:10:49Minutes|Likes:1|Dislikes:3Informacja i film zrobiony 2 lata temu, a do którego się odnoszę! “Kim jest Elohim Bogowie? – Ojciec, Syn, […]

Dawa: Propagate Tawheed First Monotheism: Avoid Jamaat Ahbaash Habashiis

Views:276|Rating:5.00|View Time:16:12Minutes|Likes:3|Dislikes:0Start with monotheism tawheed and avoid all kinds of shirk Fasting Ramadan: when, why, how to fast and for […]

From Goy to Jew – Conversion to Judaism

Views:|Rating:|View Time:Minutes|Likes:[vid_likes]|Dislikes:[vid_dislikes]Ex-Christian converts to Judaism.

Definition of Tawheed (Islamic Monotheism) – Yasir Qadhi | February 2009

Views:36518|Rating:4.85|View Time:11:8Minutes|Likes:377|Dislikes:12Shaykh Yasir Qadhi academically explains the definition of Tawheed (Islamic Monotheism) from the knowledge of Qur’an and Sunnah; the […]